den Eelder
Ga naar deneelder.nl

den Eelder heeft activiteiten van Heida overgenomen

den Eelder boeren naturel schepyoghurt
den Eelder boeren vanille schepyoghurt
den Eelder boeren aardbeien schepyoghurt

Heida heet voortaan den Eelder

De voorheen bekende Heida boerenyoghurt varianten hebben sinds enige tijd een den Eelder uiterlijk. Een nieuw jasje – in de vertrouwde den Eelder stijl - en de kwaliteit van Heida boerenyoghurt die je gewend van ons bent!

Begin 2014 heeft boerderij den Eelder de activiteiten overgenomen van Heida. Wij produceren nu de Heida toetjes op zuivelboerderij den Eelder, van onze eigen koemelk. De receptuur is hetzelfde gebleven, alleen de producent is veranderd. Familie Heida blijft koeien melken in Lelystad, maar is gestopt met het produceren van de Heida boerenyoghurt.

Den Eelder is ook een echt familiebedrijf, waar alle zuivelproducten vers worden bereid. Het gehele “productieproces”; van het gras in de wei tot en met de zuivelproducten in de verpakking, vindt dagelijks op de boerderij plaats.

Op zuivelboerderij den Eelder, zetten Ernst, Jacomine, hun 3 kinderen en alle medewerkers zich met hart en ziel in voor de boerderij en de zuivelproductie. Het land bewerken, koeien melken, zuivel produceren; het is een passie, een manier van leven.

Ga naar deneelder.nl